Translations for Slovak

EN PL SK
First character is space
notification powiadomienie
First character is space
notifications powiadomienia
First character is space Not official in English, for 5 and more notifications
notifications powiadomień
First character is space
nudged you szturchnął cię
First character is space
steps kroków
About O urządzeniu
Activated successfully Ustawiono
Activity ended Aktywność zakończona
Add city in the app Dodaj miasto w aplikacji
Add transit card in app Dodaj kartę miejską w apk
Alarm is off Alarm jest wyłączony
Balance Saldo
Battery Bateria
Last character is space
Battery is lower than Bateria mniejsza niż
Burned Spalono
For modded Calendar instead About
Calendar
Couldn't connect Nie można połączyć
Cards Karty
Charge Naładuj baterię
Charging Ładowanie
Clear Wyczyść
Cleared Wyczyszczono
Last character is space
Completed: Razem:
Connect to app to update Połącz z apk by uaktualnić
Connect to phone again Połącz ponownie z tel.
Continue and rewrite data? Kontunuuj, aby nadpisać dane?
Couldn't Aktualizacja nieudana
Couldn't activate Nie udało się ustawić
Couldn't connect Nie połączono
Current Bieżąca
Fri Pt
For modded full name for days in weather information
Friday
Mon Pon
For modded full name for days in weather information
Monday
Sat Sob
For modded full name for days in weather information
Saturday
Sun Ndz
For modded full name for days in weather information
Sunday
Thu Czw
For modded full name for days in weather information
Thursday
Today Dziś
Tomorrow Jutro
Tue Wt
For modded full name for days in weather information
Tuesday
Wed Śr
For modded full name for days in weather information
Wednesday
Distance Dystans
Distance can be calibrated on details page Dystans można skalibrować w Szczegóły
Distance is too short to be recorded Za mała odległość, by nagrać
Ended Zakończono
Event reminders Przypom. o wydarzeniach
Exercise Ćwiczenia
Factory reset Ustawienia fabryczne
Fasten the band Zapnij opaskę
Find device Znajdź urządzenie
Found device, ringing now Urządz. znalezione, dzwonienie
Fully charged W pełni naładowana
Heart rate Tętno
Heart rate is too high Tętno jest zbyt wysokie
Insufficient funds Brak środków
Last km Ostatni km
Last mi Ostatnia mila
Low battery Niski poziom baterii
More Więcej
Not connected Niepołączono
Not enough storage Brak miejsca
Notifications Powiadomienia
Pace is too low Tempo jest wolne
Pair device first Sparuj najpierw urządz.
Paired successfully Pomyślnie sparowano
Paused Wstrzymano
Press & hold to activate current card Naciś. i przyt. by ustawić domyślną kartę
Press & hold to clear Dł. naciś. aby wyczyścić
Press & hold to confirm Naciśnij i przytrzymaj, aby zatwierdzić
Press & hold to enter Naciśnij i przytrzymaj aby wejść
Press & hold to hang up Dł. naciś. aby rozłączyć
Press & hold to measure Dł. naciś., aby zmierzyć
Press & hold to reset Dł. naciś. by zresetować
Press & hold to start Dł. naciś. aby zacząć
Press & hold to stop Dł. naciś. aby zatrzymać
Press & hold to turn off ring Dotknij i przyt., aby wył. dzwonek
Press & hold to turn on ring Dotknij i przyt., aby wł. dzwonek
Red envelope Koperta
Reset device? Zresetować urządzenie?
Ring is off Dzwonek wył.
Ring is on Dzwonek wł.
Screen Ekran
Searching Wyszukiwanie
Silent Cichy
Snooze for 10 min Drzemka na 10 min
Start Start
Steps Kroki
Storage is full, session ended Pamięć jest pełna
Sync data now Zsynch. dane teraz
Sync is delayed Synch. jest opóźniona
System is busy System zajęty
Tap the button Dotknij przycisku
This card is blocked, contact customer service Ta karta jest zablokowana, skontaktuj się z obsługą klienta
Time is too short to be recorded Za krótki czas, by nagrać
Time is up Czas minął
Time to move Czas się ruszyć
Timer Minutnik
Top up your card Doładuj kartę
Treadmill Bieżnia
Turned off Wyłączono
Turning off Wyłączanie
Turning on Włączanie
Unlock Odblokuj
Updated Zaktualizowano
Updating Aktualizowanie
Updating fonts Aktualizowanie czcionki
Updating resources Aktualizowanie zasobów
Not official in English, string use "User name nudged you"
%s%s Użytkownik %s%s
Weather alerts Powiadomienia o pogodzie